龙8国际pt网址官方

ÔÚÏß¿Í·þ
ÈÈÏߵ绰

΢ÐŹ«ÖÚÕ˺Å

È«¹ú·þÎñÈÈÏß

400-859-7188

 • ²úÆ·ÖÐÐÄ
 • PRODUCTS
 • ÍƼö²úÆ·
 • REECMMEND
 • ÁªÏµÎÒÃÇ
 • CONTACT
 • ×ÉѯÈÈÏߣº
  400-859-7188
  µç»°£º0731-23042888
  ´«Õ棺0731-23041122
  µç»°£º18670418448
  ÓÊÏ䣺hnzdpump@163.com
  µØÖ·£ººþÄÏÊ¡õ·ÁêÊÐÑô¶«¹¤ÒµÔ°

  MD450-60¡Á(2-10)¿óÓö༶±Ã

  ·¢²¼ÈÕÆÚ£º2017-06-20

  ¸ÅÊö

  ¡¡¡¡1.1 ²úÆ·Ö´Ðбê×¼£º
  ¡¡¡¡MT/T114-2005¡¶Ãº¿óÓÃÄÍÄ¥ÀëÐÄË®±Ã¡·

  ¡¡¡¡1.2 ²úÆ·µÄÊÊÓ÷¶Î§¼°ÓÃ;£º
  ¡¡¡¡MDÐÍú¿óÓÃÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıã¬ÊÇÎÒ³§ÔÚDÐÍú¿óÓö༶ÇåË®ÀëÐıõĻù´¡ÉÏ£¬¸Ä½øÉè¼ÆµÄÒ»ÖÖÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıᣲÉÓÃÁ˹ú¼ÒÍƼöµÄ¸ßЧ½ÚÄܲúÆ·µÄË®Á¦Ä£ÐÍ£¬¾ßÓÐЧÂʸߡ¢ÐÔÄÜ·¶Î§¹â¡¢ÔËת°²È«Æ½ÎÈ¡¢ÔëÒôµÍ¡¢ÊÙÃü³¤¡¢°²×°Î¬ÐÞ·½±ãµÈÓŵ㡣
  ¡¡¡¡MDÐÍú¿óÓÃÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıÃÊäË͵ĽéÖÊζȲ»¸ßÓÚ80¡æ¡£¸ÃϵÁбÃÓÃÓÚ¿óɽÅÅË®¡¢³éË͹ÌÌå¿ÅÁ£º¬Á¿²»´óÓÚ1.5%(¿ÅÁ£Ö±¾¶²»Ð¡ÓÚ0.5mm)¡¢Î¶ȵÍÓÚ80¡æµÄÇåË®»òÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚÇåË®µÄÒºÌå¡£
  ¡¡¡¡±Ã½ø¿ÚÔÊÐíѹÁ¦Ð¡ÓÚ0.6Mpa¡£

  ¡¡¡¡1.3 ÐͺŴú±íÒâÒå(Àý)£º
  ¡¡¡¡MD 450- 60 × 6
  ¡¡¡¡MD£ºÃº¿óÓÃÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıÃ
  ¡¡¡¡450£º±ÃÉè¼ÆµãÁ÷Á¿Öµ(450m3/h)
  ¡¡¡¡60£º±ÃÉè¼Æµãµ¥¼¶Ñï³ÌÖµ(60m)
  ¡¡¡¡6£º±ÃµÄ¼¶Êý(Ò¶ÂÖÊý)
   

  ¡¡¼¼ÊõÌØÐÔ—ÐÔÄÜÇúÏß¼°ÐÔÄܱí

  ¡¡¡¡MD450-60Ðͱõ¥¼¶ÐÔÄÜÇúÏßͼ

  MD450-60

  ÐÍ  ºÅ Á÷Á¿
  Q
  (m3/h)
  Ñï³Ì
  H
  (m)
  תËÙ
  n
  (r/min)
  ЧÂÊ
  η
  (%)
  ¹¦ÂÊ(kW) ±ØÐèÆû
  Ê´ÓàÁ¿NPSHR
  (m)
  Ò¶ÂÖ
  Ö±¾¶
  (mm)
  ÖÊÁ¿
  (kg)
  ÖṦÂÊ
  P
  µç»ú
  ¹¦ÂÊ
  MD450-60×2 335
  450
  500
  127.6
  120
  108.6
  1480 74.1
  78.9
  77.2
  157.1
  186.4
  191.5
  250 4.2
  4.8
  5.5
  430 1500
  MD450-60×3 191.4
  180
  162.9
  235.6
  279.6
  287.3
  355 1750
  MD450-60×4 255.2
  240
  217.2
  314.2
  372.8
  383.1
  450 2000
  MD450-60×5 319
  300
  271.5
  392.7
  466.0
  478.9
  560 2250
  MD450-60×6 382.8
  360
  325.8
  471.3
  559.2
  574.6
  630 2500
  MD450-60×7 446.6
  420
  380.1
  549.8
  652.4
  670.4
  800 2750
  MD450-60×8 510.4
  480
  434.4
  628.4
  745.5
  766.2
  900 3000
  MD450-60×9 574.2
  540
  488.7
  706.9
  838.7
  862.0
  1000 3250
  MD450-60×10 638
  600
  543
  785.5
  931.9
  957.7
  1120 3500
   
 • ÁªÏµÎÒÃÇ
 • ×ÉѯÈÈÏߣº
  400-859-7188   0731-23042888
  ´«Õ棺0731-23041122    ÁªÏµÊÖ»ú:18670418448
  ÓÊÏ䣺hnzdpump@163.com
  µØÖ·£ººþÄÏõ·ÁêÑô¶«¹¤ÒµÔ°

 • Ïà¹Ø×ÊѶ
 • ¸ü¶à>>