龙8国际pt网址官方

ÔÚÏß¿Í·þ
ÈÈÏߵ绰

΢ÐŹ«ÖÚÕ˺Å

È«¹ú·þÎñÈÈÏß

400-859-7188

 • ²úÆ·ÖÐÐÄ
 • PRODUCTS
 • ÍƼö²úÆ·
 • REECMMEND
 • ÁªÏµÎÒÃÇ
 • CONTACT
 • ×ÉѯÈÈÏߣº
  400-859-7188
  µç»°£º0731-23042888
  ´«Õ棺0731-23041122
  µç»°£º18670418448
  ÓÊÏ䣺hnzdpump@163.com
  µØÖ·£ººþÄÏÊ¡õ·ÁêÊÐÑô¶«¹¤ÒµÔ°

  MD46-50¡Á(2-12)¿óÓö༶±Ã

  ·¢²¼ÈÕÆÚ£º2017-06-20

  ¸ÅÊö

  ¡¡¡¡1.1 ²úÆ·Ö´Ðбê×¼£º
  ¡¡¡¡MT/T114-2005¡¶Ãº¿óÓÃÄÍÄ¥ÀëÐÄË®±Ã¡·

  ¡¡¡¡1.2 ²úÆ·µÄÊÊÓ÷¶Î§¼°ÓÃ;£º
  ¡¡¡¡MDÐÍú¿óÓÃÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıã¬ÊÇÎÒ³§ÔÚDÐÍú¿óÓö༶ÇåË®ÀëÐıõĻù´¡ÉÏ£¬¸Ä½øÉè¼ÆµÄÒ»ÖÖÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıᣲÉÓÃÁ˹ú¼ÒÍƼöµÄ¸ßЧ½ÚÄܲúÆ·µÄË®Á¦Ä£ÐÍ£¬¾ßÓÐЧÂʸߡ¢ÐÔÄÜ·¶Î§¹â¡¢ÔËת°²È«Æ½ÎÈ¡¢ÔëÒôµÍ¡¢ÊÙÃü³¤¡¢°²×°Î¬ÐÞ·½±ãµÈÓŵ㡣
  ¡¡¡¡MDÐÍú¿óÓÃÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıÃÊäË͵ĽéÖÊζȲ»¸ßÓÚ80¡æ¡£¸ÃϵÁбÃÓÃÓÚ¿óɽÅÅË®¡¢³éË͹ÌÌå¿ÅÁ£º¬Á¿²»´óÓÚ1.5%(¿ÅÁ£Ö±¾¶²»Ð¡ÓÚ0.5mm)¡¢Î¶ȵÍÓÚ80¡æµÄÇåË®»òÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚÇåË®µÄÒºÌå¡£
  ¡¡¡¡±Ã½ø¿ÚÔÊÐíѹÁ¦Ð¡ÓÚ0.6Mpa¡£

  ¡¡¡¡1.3 ÐͺŴú±íÒâÒå(Àý)£º
  ¡¡¡¡MD 46 - 50 × 6
  ¡¡¡¡MD£ºÃº¿óÓÃÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıÃ
  ¡¡¡¡46£º±ÃÉè¼ÆµãÁ÷Á¿Öµ(46m3/h)
  ¡¡¡¡50£º±ÃÉè¼Æµãµ¥¼¶Ñï³ÌÖµ(50m)
  ¡¡¡¡6£º±ÃµÄ¼¶Êý(Ò¶ÂÖÊý)
   

  ¡¡¼¼ÊõÌØÐÔ—ÐÔÄÜÇúÏß¼°ÐÔÄܱí

  ¡¡¡¡MD46-50Ðͱõ¥¼¶ÐÔÄÜÇúÏßͼ

  MD46-50

  ÐÍ  ºÅ Á÷Á¿
  Q
  (m3/h)
  Ñï³Ì
  H
  (m)
  תËÙ
  n
  (r/min)
  ЧÂÊ
  η
  (%)
  ¹¦ÂÊ(kW) ±ØÐèÆû
  Ê´ÓàÁ¿NPSHR
  (m)
  Ò¶ÂÖ
  Ö±¾¶
  (mm)
  ÖÊÁ¿
  (kg)
  ÖṦÂÊ
  P
  µç»ú
  ¹¦ÂÊ
  MD46-50×2 30
  46
  55
  111
  100
  92
  2950 53.6
  62.2
  64.5
  16.78
  19.88
  21.52
  30 2.4
  3.0
  3.8
  208 263
  MD46-50×3 164.7
  150
  138.3
  25.10
  30.21
  32.12
  37 282
  MD46-50×4 219.6
  200
  184.4
  33.47
  40.28
  42.82
  45 300
  MD46-50×5 274.5
  250
  230.5
  41.84
  50.35
  53.53
  55 319
  MD46-50×6 329.4
  300
  276.6
  50.21
  60.42
  64.23
  75 338
  MD46-50×7 384.3
  350
  322.7
  58.58
  70.49
  74.94
  75 357
  MD46-50×8 439.2
  400
  368.8
  66.94
  80.56
  85.64
  90 376
  MD46-50×9 494.1
  450
  414.9
  75.31
  90.63
  96.35
  110 395
  MD46-50×10 549
  500
  461
  83.68
  100.70
  107.05
  110 412
  MD46-50×11 603.9
  550
  507.1
  92.05
  110.77
  117.76
  132 432
  MD46-50×12 658.8
  600
  553.2
  100.42
  120.84
  128.46
  160 451
   
 • ÁªÏµÎÒÃÇ
 • ×ÉѯÈÈÏߣº
  400-859-7188   0731-23042888
  ´«Õ棺0731-23041122    ÁªÏµÊÖ»ú:18670418448
  ÓÊÏ䣺hnzdpump@163.com
  µØÖ·£ººþÄÏõ·ÁêÑô¶«¹¤ÒµÔ°

 • Ïà¹Ø×ÊѶ
 • ¸ü¶à>>